Pick-and-Place

یکی از رایج ترین کاربردهای رباتیک در برداشتن محصول نهایی از روی قالب و قرار دادن آن بر روی مقصد مورد نظر میباشد. این امر بخصوص در محصولات تزریق شده با مواد شکننده و آسیب پذیر مثل لوازم خانگی ، محصولات با تلورانس ابعادی دقیق مثل قطعات پزشکی و قطعات سنگین مانند قطعات خودرویی بسیار مورد توجه است. از آنجایی که استفاده از روشهای سنتی در آین حوزه ممکن است بسیار زمانبر، ریسک پذیر و پرهزینه باشد، بکارگیری ربات های صنعتی میتواند بسیار چاره ساز باشد.
 
ویدیو های بیشتر

محصولات مرتبط

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه