تنظیمات کنترلر دما HRTC-G

برای بهینه سازی عملکرد کنترلر دما پیلان سازه مدل HRTC-B میتوان از عملیات AutoTune ( AT) به منظور محاسبه دوباره پارامترهای PID با توجه به شرایط اولیه بهره برد.

نکته:

قابل توجه است که انجام این عملیات تنها در صورت عملکرد نوسانی سیستم در اثر مناسب نبودن پارامترهای PID کنترلر مناسب است و در بیشتر مواقع پارامترهای تنظیمات اولیه کارخانه جوابگوی انجام صحیح فرآیند کنترل خواهد بود.

محصولات مرتبط

تماس بگیرید

وارداتی؛ شرکت پیلان سازه

تماس بگیرید

شرکت سازنده: پیلان سازه

شرکت سازنده: پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش شرکت پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش شرکت پیلان سازه

تماس بگیرید

شرکت سازنده: پیلان سازه

۶۸۵٫۰۰۰ تومان

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه