مشخصات قالب آیفون تصویری

نام قطعه: آیفون تصویری
نوع سیستم: راهگاه سرد
نوع مواد: ABS
طراحی و ساخت این قالب آیفون توسط تیم مجرب قالبسل صورت گرفته است از این پس شما عزیزان میتوانید طراحی قالب های پلاستیک خود را به تیم ما بسپارید.

مشاهده ویدیو قالب آیفون