مشخصات قالب فن ژنراتور

نام قطعه: فن ژنراتور
نوع سیستم: راهگاه گرم
نوع مواد: PA66
تعداد کویته: 1کویته
طراحی و ساخت این قالب فن ژنراتور توسط تیم مجرب قالبسل صورت گرفته است از این پس شما عزیزان میتوانید طراحی قالب های پلاستیک خود را به تیم ما بسپارید.

مشاهده ویدیو قالب فن ژنراتور