مشخصات قالب ماشین شارژی کودک

نام قطعه: ماشین شارژی کودک
نوع سیستم: راهگاه گرم
تعداد قطعات: 28 قطعه
طراحی و ساخت این قالب توسط تیم مجرب قالبسل صورت گرفته است از این پس شما عزیزان میتوانید طراحی قالب های پلاستیک خود را به تیم ما بسپارید.

سایر تصاویر قالب ماشین شارژی

مشاهده ویدیو ماشین شارژی