برچسب‌ها: overmolding / تزریق پلاستیک

Overmolding

در تولید به روش Overmolding دو یا چند بخش مجزای محصول به طور جداگانه در دستگاه های مجزا تزریق میشود به عبارتی دیگر قسمتی از محصول نهایی در یک دستگاه تزریق شده، سپس رباط محصول را از یک دستگاه به دستگاه بعدی منتقل کرده و بخش دیگری از محصول دوباره تزریق میشود و این عمل overmolding با توجه به طراحی محصول میتواند تا چندین مرحله ادامه یابد.

ویدیو های بیشتر

محصولات مرتبط

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه