تنظیمات ریست کنترلر دما HRTC-G

گاها ممکن است که به صورت تصادفی تنظیمات اشتباهی را به پارامترهای کنترلر دما پیلان سازه مدل HRTC-B وارد کنیم.

چنانچه در اثر خطای اپراتوری یا در اثر نوسان ولتاژ، در مدار تغذیه کنترلر دما HRTC-B اشتباهی رخ دهد. میتوان با ریست کنترلر دما پارامترهای آن را به حالت تنظیمات کارخانه بازگرداند.

محصولات مرتبط

تماس بگیرید

وارداتی؛ شرکت پیلان سازه

تماس بگیرید

شرکت سازنده: پیلان سازه

شرکت سازنده: پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش شرکت پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش شرکت پیلان سازه

تماس بگیرید

شرکت سازنده: پیلان سازه

۶۸۵٫۰۰۰ تومان

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه