تنظیمات کنترلر دما HRTC-G

گاها ممکن است که به صورت تصادفی تنظیمات اشتباهی را به پارامترهای کنترلر دمای پیلان سازه مدل HRTC-G وارد کنیم.

چنانچه در اثر خطای اپراتوری یا در اثر نوسان ولتاژ، در مدار تغذیه کنترلر دما HRTC-G، میتوان پارامترهای کنترلردما را با ریست کردن به حالت تنظیمات کارخانه بازگرداند.

محصولات مرتبط

تماس بگیرید

وارداتی؛ شرکت پیلان سازه

تماس بگیرید

شرکت سازنده: پیلان سازه

شرکت سازنده: پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش شرکت پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش شرکت پیلان سازه

تماس بگیرید

شرکت سازنده: پیلان سازه

۶۸۵٫۰۰۰ تومان

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه