سیستم بینایی حفاظت قالب چیست ؟

سیستم بینایی حفاظت قالب تزریق پلاستیک پیلان سازه به طور خاص برای قالب های تزریق پلاستیک ساخته شده و مستقیما با سیستم کنترل و فرمان دستگاه تزریق در ارتباط است. این سیستم به منظور حفاظت از قالب های تزریق پلاستیک در برابر بروز عیوب ناخواسته در حین فرآیند تولید طراحی شده است که از جمله این عیوب میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • تزریق ناقص محصول نهایی بعد از عملیات تزریق به دلیل عیوب فنی قالب و یا گیر کردن کامل و یا قسمتی از محصول در سمت تزریق (غیر پران) قالب
  • پران ناقص محصول نهایی در اثر عملکرد نادرست سیستم پرانش دستگاه تزریق پلاستیک و یا قالب
  • کنترل برگشت و یا برگشت ناقص اجزای سیستم پرانش قالب در اثر عملکرد نادرست سیستم پرانش دستگاه تزریق پلاستیک و یا قالب
  • عدم برگشت و یا برگشت ناقص سیستم کشویی قالب در اثر عملکرد نادرست مکانیزم کشویی ها
  • عدم جاگذاری و یا جاگذاری نا صحیح اینسرت درون قالب توسط اپراتور و یا رباط در محصولات اینسرت دار

بررسی عملکرد این سیستم بینایی:

عملکرد سیستم بینایی بدین شکل است که بعد از باز شدن قالب و ثابت شدن نیمه متحرک آن، سیستم بینایی از قالب عکس‌برداری کرده و این عکس را با نمونه (Template) اول مقایسه کرده و در صورت متمایز بودن آن، آلارم سیستم به صدا درآمده و با ارسال سیگنالی به PLC دستگاه تزریق پلاستیک مانع بسته شدن قالب میشود، بعد از بررسی و رفع مشکل توسط اپراتور، با فشردن کلیدی سیستم به حالت نرمال برخواهد گشت.

همچنین بعد از عملیات پران، سیستم بار دیگر از قالب عکس برداری کرده و این عکس را با نمونه دوم مقایسه کرده و در صورت متمایز بودن آن آلارم سیستم به صدا درآمده و با ارسال سیگنالی به PLC دستگاه تزریق پلاستیک مانع بسته شدن قالب میشود. بعد از بررسی و رفع مشکل توسط اپراتور، با فشردن کلیدی سیستم به حالت نرمال برخواهد گشت.

در ادامه به بررسی پروژهای صورت گرفته از سیستم  میپردازیم:

پروژه های موفق

ویدیو های بیشتر

محصولات

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه

تماس بگیرید

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه

تماس بگیرید

به سفارش ؛پیلان سازه