دانلود کاتالوگ

محصولات

راهگاه گرم

۴۳۵٫۰۰۰ تومان

شرکت سازنده؛ پیلان سازه

۱٫۹۳۷٫۰۰۰ تومان

شرکت سازنده؛ پیلان سازه

۱٫۵۶۲٫۰۰۰ تومان

شرکت سازنده؛ پیلان سازه

۱٫۵۶۲٫۰۰۰ تومان

وارداتی ؛ پیلان سازه

۵۵۰٫۰۰۰ تومان

شرکت سازنده؛پیلان سازه

شرکت سازنده؛ پیلان سازه

۳۷۵٫۰۰۰ تومان

وارداتی؛ به سفارش پیلان سازه  

۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان

وارداتی؛به سفارش پیلان سازه

کلمپینگ

۳۲٫۰۰۰ تومان

شرکت سازنده؛ پیلان سازه

۷۸٫۰۰۰ تومان

شرکت سازنده؛ پیلان سازه

۴۰۰٫۰۰۰ تومان

شرکت سازنده؛پیلان سازه

۱۰۸٫۰۰۰ تومان

شرکت سازنده؛ پیلان سازه

۴۷٫۰۰۰ تومان

شرکت سازنده؛ پیلان سازه

درباره پیلان سازه

با توجه به نیاز مبرم صنعت قالب سازی کشور به سیستم های نوین راهگاه گرم قالب های پلاستیک ، مهندسین این واحد صنعتی با استفاده از تجربیات حاصله از تحقیقات سالهای متمادی و به کار گیری تکنولوژی و دانش روز دنیا مبادرت به تهیه و تولید سیستم های یاد شده نموده و آماده ارائه خدکات مشروحه ذیل به صنعت پلاستیک کشور می باشند.

  • طراحی و ساخت انواع سیستم های راهگاه گرم منطبق با استانداردهای بین المللی و یا نیاز مشتریان محترم.
  • ساخت تابلوهای کنترل حرارت PID .
  • تبدیل سیستم راهگاه سرد قالب های موجود به سیستم راهگاه گرم.
  • ارائه مشاوره در انتخاب سیستم های راهگاه گرم و حل مشکلات سیستم تزریق.