پرشدن کویته ها

به کمک این آنالیز میتوان زمان تزریق بهینه و فشار گیره موردنیاز برای انجام فرآیند را تعیین کرد. همچنین این آنالیز قادر به پیش بینی دقیق عیوب فرآیندی از قبیل: تزریق ناقص، یکجا ماندن مواد،مکش،حبس هوا و خط جوش است.

تعیین محل، تعداد و سایز بهینه گیت

از طریق این آنالیز میتوان محل، تعداد و سایز بهینه گیت را تعیین نمود. لازم به ذکر است تعیین صحیح پارامترهای انتخاب گیت تزریق به منظور دستیابی به پرشدگی یکنواخت کویته ها، | حداقل کردن عیوب محتمل فرآیند و کاهش احتمال تابیدگی .محصول نهایی، بسیار حیاتی است

قرار گیری محل حبس هوا و خط جوش

با بکارگیری این آنالیز میتوان محل های محتمل ایجاد خط جوش و حبس هوا را پیش بینی کرد. با تغییر پارامترهای شرایط فرآیند و محل گیت در نرم افزار و مشاهده نتایج حاصله، میتوان این عیوب را به حداقل .رسانید و یا به محل مناسب هدایت نمود

بهینه سازی عملیات خنک کاری

به منظور یکنواختی دما در سرتاسر محصول پس از عملیات خنک کاری و افزایش راندمان آن، شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک امکان ارزیابی و بهینه سازی کانالهای خنک کاری را فراهم میکند. این امر برای افزایش کیفیت، کاهش زمان تولید و حذف منابع ایجاد تابیدگی محصول نهایی، امری لازم و .حیاتی است

آنالیز تابیدگی

آنالیز تابیدگی از طریق آنالیز محصول، مواد و شرایط تزریق، مقدار حدودی و جهت انقباض و تابیدگی را پیش بینی میکند. این آنالیز با بررسی اثرات حرارتی، جهت گیری مولکولی و انقباض حجمی فرآیند و تمرکز بر دلایل اصلی ایجاد تابیدگی، راهنمای بسیار خوبی برای کاهش منابع احتمالی تابیدگی .محصول نهایی است

Family Mold:

با ایده آل سازی شرایط تزریق و بهینه سازی قطر راهگاه ها، این آنالیز میتواند در قالب های چند کویته با حفره های ناهمسان و متفاوت، شرایط لازم را برای بالانس کردن و همزمان پر شدن تمام کویته ها(با .وجود متفاوت بودن حجم کویته ها فراهم کند

Sequential valve Gate:

با بهره گیری از شبیه سازی فرآیند، میتوان زمان مناسب باز و بسته شدن گیت ها در قالب های مجهز به سیستم راهگاه گرم با گیت های غیر همزمان را تعیین نمود. از این نوع سیستم ها در قالب هایی با قطعات بزرگ با هدف حذف اثر خط جوش و .افزایش کیفیت ظاهری و مکانیکی محصول نهایی استفاده میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن‌های تماس:

۰۲۱-۷۶۲۱۷۱۳۶

۰۲۱-۷۶۲۱۷۱۳۷

۰۲۱-۷۶۲۱۷۱۳۸

● ساعات پاسخگویی: ۸ الی ۱۷
● فقط روزهای کاری
درج پیام در سایت (فرم تماس با ما)